ELMO.jpg
HỌC TỪ XA, LÀM VIỆC TỪ XA x ELMO & ZOOM
(HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU ELMO VỚI ZOOM)