KOVAX_logo.png

Tính năng & Lợi ích
【Đặc tính】
Hệ thống chà nhám khô kết hợp linh hoạt và tính đồng nhất, được sử dụng để loại bỏ sự những điểm chưa hoàn thiện.

【Lợi ích】
・ Có thể loại bỏ các loại bụi có kích thước khác nhau nhanh và dễ dàng hơn
・ Xử lý các vết xước đều và hoàn thiện..
・ Áp dụng được cho môi trường nước và Độ rắn cao

 

----------------------------------

Loại bỏ những hạt bụi trong điều kiện khô

kovax_KT-502.jpg
kovax_Tolecut_photo.jpg

Thông minh hơn bao giờ hết!!

Kết hợp hoàn hảo cho thế hệ mới.

  • Những hạt bụi, dấu vết hoặc vết sơn sai sót được xử lý nhanh và dễ dàng hơn với 5 loại Tolecut.

  • xử lý các vết xước cực kỳ hoàn thiện và đồng đều, có thể dễ dàng loại bỏ bằng Dry BuflexBlack

  • Không cần thiết xịt nước trước khi sử dụng, bạn có thể kiểm tra vết xước trong quá trình chà nhám bằng Tolecut.

  • Áp dụng  được trong môi trường nước và Độ rắn cao.

kovax_Tolecut_photo2.jpg